B2B

KOMORA

Magazín vydává Hospodářská komora České republiky již od roku 2000, od roku 2010 jej redakčně připravuje naše vydavatelství. Časopis je názorovou platformou českých podnikatelů a jako takový se snaží vytvářet prostor pro širokou diskusi nad hospodářskými tématy, sledovat a komentovat vývoj ekonomického prostředí a podmínek či mapovat jednotlivé segmenty tuzemské ekonomiky. Představuje také profily špičkových českých manažerů, podniků i projektů a v neposlední řadě přináší expertní, trendové a inspirativní pohledy na oblasti, které v souhrnu utvářejí životní cyklus každé firmy bez ohledu na obor podnikání či velikost.

Těší nás, že se časopis, který v sobě spojuje odborně kvalitní obsah s jedinečnou adresnou distribucí, stal úspěšným a respektovaným podnikatelským titulem, a tedy i unikátním nástrojem k cílenému oslovení širokého spektra podnikatelů a státní či veřejné správy. HK ČR sdružuje 119 asociací, svazů, cechů a klastrů a s nimi i více než 16 000 právnických a fyzických osob, které zaměstnávají téměř dvě třetiny ekonomicky aktivního obyvatelstva ČR a jejichž podíl na celkovém HDP tvoří 60 %, což je cca 3 200 miliard korun. Téměř 80 % této sumy vytvářejí firmy se 100 a více zaměstnanci.

2024

2020

2019

2018