Vzdělávání zaměstnanců

Komunikační agentura COT group s.r.o. vznikla v lednu 1997 a zpočátku se specializovala na odborné tištěné tituly z oblasti cestovního ruchu. V reakci na potřeby trhu se portfolio služeb dále rozrůstalo a dnes činnost firmy představují 3 divize: marketing, media a events. Stále vydává mnoho zajímavých tištěných titulů. Kromě toho dokáže zorganizovat B2B eventy, konference, diskusní snídaně, společenské akce, které přispívají k vytváření osobních vztahů, sdílení zkušeností i k rozvoji českého podnikání. Vytváří pro své klienty komplexní marketingová řešení a nabízí služby s využitím moderních multimediálních technologií.

Stále rosteme, učíme se a chceme se dál rozvíjet. S ohledem na stav pracovního trhu a nedostatek kvalitních pracovních sil jsme se rozhodli jít cestou zvyšování odbornosti a kvalifikace našich zaměstnanců.