Výkonnostní marketing

Svět byznysu je orientován na výkon. Teprve výkon totiž mění sny v úspěch. A výkonnostní marketing je účinný nástroj, jehož cílem je dosáhnout požadovaného počtu… …vlastně čehokoliv, co lze v čase a prostoru měřit. Dnes bývá často redukován na online prostor, ale stejně důležitý a efektivní je i v offline světě – představuje totiž přímou cestu k vytyčenému cíli, kterým může být nejen počet sdílení obsahu na sociálních sítích, ale i počet objednávek, objem prodejů či procento zisku.