Velká cena cestovního ruchu vstupuje do 16. ročníku

Čtyři inovované soutěžní kategorie, nové složení poroty a pokračující spojení s veletrhem cestovního ruchu Holiday World – to jsou hlavní rysy právě začínajícího ročníku Velké ceny cestovního ruchu. Hlavní cíl prestižní soutěže organizované komunikační agenturou COT group zůstává neměnný – vyzdvihnout výjimečné produkty a projekty z oblasti cestovního ruchu. Příjem přihlášek do soutěže probíhá do 15. prosince 2022. Partnerem a spolupořadatelem 16. ročníku je opět společnost ABF, pořadatel mezinárodního veletrhu cestovního ruchu a regionální turistiky HOLIDAY WORLD & REGION WORLD.

Ač s inovacemi, pokračuje Velká cena cestovního ruchu 2022/2023 v tradičním schématu. Komerční společnosti, krajské úřady, města, obce, organizace destinačního managementu, zahraniční turistické centrály i další subjekty mohou přihlašovat své projekty do následujících čtyři soutěžních kategorií:

Nejlepší turistický produkt

Nejlepší e-projekt (web, mobilní aplikace, technologie)

Nejlepší udržitelný projekt

Inovativní marketingová komunikace

Posledně jmenovaná kategorie je největší změnou letošního ročníku soutěže. „Zatímco dříve jsme hodnotili šíři, komplexnost a jednotnost marketingových kampaní, počínaje 16. ročníkem bychom rádi vyzdvihli také důležitý aspekt marketingové komunikace, totiž inovativnost. Zaujmout potenciálního zákazníka je v současné turbulentní době čím dál složitější a bez inovativního či přímo neortodoxního přístupu ke komunikačním aktivitám se tak žádný dobrý marketér neobejde,“ vysvětluje jednatelka COT group Eva Frindtová a dodává, že porota v této kategorii bude hodnotit využití nejnovějších marketingových nástrojů, zohlednění aktuálních marketingových trendů i efektivitu oslovení cílové skupiny.

Inovováno bylo také složení odborné poroty hodnotící přihlášené projekty – každá z kategorií přitom bude mít opět unikátní skladbu hodnotitelů. V řadách porotců již tradičně vedle zástupců organizátora a spoluorganizátora zasednou také představitelé agentury CzechTourism a další odborníci na marketing, cestovní ruch, grafický design, destinační management a příbuzné disciplíny, stejně jako členové akademické obce či profesních svazů.

Příjem přihlášek do všech výše uvedených kategorií probíhá do 15. prosince 2022 prostřednictvím odkazu na webu soutěže, na kterém najdete i detailní pravidla.

K slavnostnímu vyhlášení výsledků 16. ročníku Velké ceny cestovního ruchu dojde 17. března 2023 na veletrhu Holiday World.