GUIDEAMUS

Guideamus je časopis pro potenciální i současné studenty Panevropské univerzity. Své čtenáře provází životem na této soukromé vysoké škole a seznamuje se vším, co Panevropská univerzita v rámci studia, stáží, praxe i výzkumu nabízí. Magazín vychází jednou ročně, a to vždy na začátku akademického roku. Jeho tváří se pravidelně stávají samotní studenti.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018