B2E

(e)LIFE (SANOFI)

Sanofi je globální biofarmaceutická společnost působící ve 100 zemích světa s centrálou v Paříži. Věnuje se podpoře lidí trpících zdravotními problémy a transformuje vědecké inovace v řešení zdravotní péče. Je nám ctí, že se od roku 2017 můžeme podílet na její korporátní komunikaci. Do konce roku 2018 jsme pro Sanofi ČR a SK vydávali v češtině, slovenštině a angličtině tištěný čtvrtletník ZOOM. Od roku 2019 spolupracujeme na obsahu intranetu firmy a v plném rozsahu zajišťujeme redakční a editorské práce, jazykové korektury a překlady dvojjazyčného elektronického magazínu (e)Life. Ten přináší řadu informací ze života firmy. Témata mnohdy překračují rámec profesního života a dovolují nahlížet na zaměstnance jako na kreativní jedince, kteří mají své zájmy a slabost pro cestování. Titul informuje také o dobrovolnickém projektu společnosti s názvem Slova nestačí, ale i o dalších užitečných CSR projektech. Ve spolupráci s komunikačním oddělením společnosti připravujeme také komunikační kampaně.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018