Strategický marketing

Stěžejním nástrojem pro rozvoj a růst každé firmy je strategický marketing. Přestože neumí přinést zhodnocení v krátkém horizontu, je nutnou existenční podmínkou pro všechny firmy, jejichž cílem je dlouhodobý růst. Schopnost důkladně porozumět konkrétnímu segmentu trhu a konkrétní společnosti nám dovoluje nejen navrhnout unikátní, komplexní a cílené marketingové řešení, ale také ho realizovat, monitorovat a měřit jeho efektivitu i plnění vytyčených cílů.