Online komunikace

Firemní komunikace bez využití prostoru v online světě je dnes prakticky nemyslitelná. Základnou je kvalitní webová prezentace a nad ní pak koncepční využití sociálních sítí. Aby byla online komunikace pro firmu skutečně přínosem, musí být dlouhodobá, pravidelná, respektive kontinuální, a musí mít obsah. To vyžaduje expertní multioborové kompetence. Nestačí totiž pouze vytvořit zajímavý obsah a dát mu odpovídající formu, je potřeba zvolit s ohledem na cíle a cílové skupiny pro každé sdělení ten správný kanál a zohlednit jeho specifika.