Obsahový marketing

Přestože jde od prvopočátku o nedílnou součást marketingu, účinnou především v oblasti budování značky, v posledních dvaceti letech nabývá na významu jako svébytná a samostatná linie. Není však obsah jako obsah. My tvoříme obsah, který je jedinečný, atraktivní, autentický a relevantní – jen takový totiž může cílové publikum nejen krátkodobě zaujmout, ale dokáže zanechat i dlouhodobější stopu a přispět tak k budování značky i zákaznického vztahu.