Egypt

V roce 2018 jsme vytvořili PR propagaci pro Egyptský úřad pro cestovní ruch v České republice. Cílem kampaně bylo zviditelnit Egypta v oblasti turistického ruchu a přiblížení destinace české klientele pomocí mediální podpory veletrhů a festivalů týkajících se cestovního ruchu a arabské kultury včetně realizace press tripů a dalších aktivit souvisejících s propagací této destinace.

Velmi efektivním nástrojem byla kampaň vedená na sociálních sítích ve spolupráci s českými influencery Bloges Robes, Nikol Moravcová, Michaela Štoudková, Natalie Kotková a Alex Sedláčková.