Dopravní podnik Liberec

V roce 2018 DPMLJ (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou) potřeboval vyřešit především dva problémy. Jednalo se o nedobré povědomí o instituci u široké veřejnosti a akutní nedostatek řidičů a technických zaměstnanců. V době přípravy kampaně chybělo cca 45 řidičů. Naším úkolem bylo dostat DPMLJ do povědomí veřejnosti jako stabilního a moderního zaměstnavatele s dlouholetou tradicí, který nabízí svým zaměstnancům sociální jistoty a řadu nadstandardních benefitů. 

Naše společnost připravila komunikační strategii (PR kampaň, Image kampaň, náborová kampaň), která vedla ke zlepšení o povědomí instituce a meziročnímu výraznému nárustu nově přijatých zaměstnanců. 

V rámci kampaně jsme mimo jiné vytvořili náborový spot ,,Jedeme v tom spolu”.  Spot se kromě online prostředí distribuoval také síti multikin.