Budování značky

Existují firmy a produkty, značky a lovebrandy. A jak se z firmy či produktu stane značka či dokonce lovebrand? Odpověď není složitá – základem je jasně definovaná korporátní identita a současně kvalitní, dlouhodobá a především cíleně naplňovaná strategie. Budování značky je dlouhodobý a komplexní proces, na jehož začátku je důkladná analýza potenciálu a na konci brand, který budou mít rádi nejen vaši zákazníci.