Zakladatelka agentury COT Group Eva Frindtová je Hrdinkou cestovního ruchu

Gratulujeme naší hrdince!

Český cestovní ruch oslavil 30 let své novodobé historie a ocenil přitom osobnosti a projekty, které se na jeho rozvoji podílely. Vedle předsedy Asociace kempů Bohumila Starého (in memoriam), Moravské vinařské stezky a cestovatelské platformy Worldee – v kategoriích Osobnost, Výjimečný počin a Digitalizace v turismu – byla v tento týden v Praze předána i Cena ředitele České centrály cestovního ruchu. A nás těší, že mezi třinácti oceněnými hrdinkami českého cestovního ruchu je i Eva Frindtová, zakladatelka agentury COT group.

Eva Frindtová, zakladatelka agentury COT group (vlevo) a Lenka Žlebková, ředitelka Pražského kongresového centra (vpravo).