B2B

Speciální přílohy časopisu KOMORA

Svět je stále složitější. Zvláště v menších a středních podnicích již není ani snadné ani levné udržovat všechny potřebné kompetence, a často to ani není možné. Jedinou efektivní cestou je využít nabídky specializovaných služeb a outsourcovat. Měsíčník Komora, který vydává Hospodářská komora ČR, na tento trend i na poptávku členské základny reaguje a od roku 2023 zařazuje k vybraným vydáním v průběhu roku speciální tematicky zaměřené přílohy, které odpovídají potřebám firem v jejich životním cyklu. Cílem je nabídnout lepší orientaci ve specifických expertních oblastech, které mají pro majitele a ředitele firem, ale i pro podnikatele obecně, význam především z hlediska řízení, správy a rozvoje podniků.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018