Korporátní identita

Je základem pro každé úspěšné podnikání. A přestože v mnoha firmách se korporátní identita omezuje na logo, vizitku a hlavičkový papír, ve skutečnosti je to instrument komplexní – představuje totiž celkový vizuální, verbální i emocionální obraz, který dokonale a srozumitelně vyjadřuje hodnoty a charakter vaší firmy. Protože vycházíme nejen z dokonalého poznání konkrétní společnosti, ale také z důkladného průzkumu celého prostředí, tedy trhu, konkurence i cílové skupiny, dovoluje nám to navrhovat koncepty unikátní i efektivní.