FOSFA olympiáda břeclavských škol: čtyři dny výjimečných výkonů i osobních příběhů

V areálu TJ Lokomotiva Břeclav v pátek skončil první ročník FOSFA olympiády břeclavských škol. Do atletických disciplín a turnajů ve fotbalu, stolním tenisu, volejbalu a florbalu se zapojilo přes 800 žáků základních škol z Břeclavi, Valtic a Lednice.

FOSFA olympiáda břeclavských škol navázala na dlouholetou tradici sportovních her, které pro žáky z Břeclavi pořádal atletický oddíl Lokomotiva Fosfa Břeclav. Jeho předseda Zbyněk Chlumecký rozšíření tradiční akce o nové disciplíny kvitoval s povděkem. „Touto cestou dostal šanci na sportovní vyžití širší okruh dětí, což je dobře. Atletickou olympiádu tady pořádám od roku 1988, takže jsme mohli vyjít z letitých zkušeností, ale i ostatní kluby, které se v roli spolupořadatelů a garantů dalších disciplín přibyly v letošním roce, se s organizací vypořádaly velmi dobře. Myslím, že v tomto formátu může akce pokračovat i dál,“ konstatoval Zbyněk Chlumecký.

Spokojeni byli zástupci ostatních sportovních klubů z projektu FOSFA Sport, kteří se stali garanty nově zařazených disciplín. Dané sporty si díky olympiádě mohly vyzkoušet i děti, které nejsou členy žádného ze sportovních klubů, členové zase nezvykle nastupovali proti sobě, když hájili barvy svých škol. Přestože cílem akce bylo především zvednout děti od obrazovek počítačů a mobilních telefonů a přimět je k pohybu, za výkony předvedené na FOSFA olympiádě břeclavských škol se účastníci rozhodně nemusí stydět. Během čtvrtečního atletického soupeření žáků 2. stupně dokonce padl republikový rekord – v kategorii mladších žákyň jej dosáhla Veronika Janíková ze ZŠ Lednice, když jí rozhodčí ve skoku dalekém zapsali do tabulek hodnotu 5,33 m.  

Ivan Baťka, generální ředitel a majitel společnosti Fosfa, která byla hlavním partnerem akce, se za olympijským děním ohlédl následovně: „Byl jsem nadšen, když jsem viděl tolik rozzářených dětských očí a radosti. Bylo také fantastické, jakým způsobem trenéři a učitelé děti motivovali. Co ale považuji za úplně největší věc, kterou jsem zaznamenal jak na atletice, tak na volejbalu, je fakt, že junioři a kadeti z pořádajících oddílů se s velkým nasazením podíleli na organizaci akce a zapojování dětí do soutěží. Takovéto prolínání generací je jedním ze smyslů FOSFA olympiády břeclavských škol. Za sebe mohu říct, že odjíždím naplněn spoustou energie, protože děti jí rozdávaly měrou vrchovatou. To nadšení je tak nakažlivé, že jsem si několikrát v průběhu dne říkal, že má opravdu smysl takovéto projekty realizovat. Tomáš Baťa říkal, že život musí být naplněn službou. A komu jinému bychom měli službu poskytovat, než nastávajícím generacím? Jsem nesmírně rád, že u toho Fosfa může být a naše mladé sportovní naděje podpořit.“

Speciálními cenami společnost Fosfa ocenila děti, které v jednotlivých disciplínách předvedly výjimečné výkony. Ivan Baťka se speciální cenou rozhodl odměnit také handicapovaného stolního tenistu Filipa Prchlíka za jeho výkony v běžeckých disciplínách i obecně ke sportu jako takovému. „Je obdivuhodné, když někdo svým nezměrným úsilím a odvahou strhává a motivuje ostatní k lepším výkonům,“ poznamenal v této souvislosti Ivan Baťka. „Předáním těchto ocenění jsme chtěli vyzdvihnout hodnoty, které dnes společnost potřebuje, aby se posouvala dopředu a aby z dětí rostli slušní a stateční lidé. Musíme je zvednout od obrazovek a motivovat je ke sportu, aby prožívaly skutečné sociální vazby a skutečné emoce plynoucí ze vzájemné spolupráce a podpory,“ dodal ke speciálním cenám Ivan Baťka.