Slovník zkratek na sociálních sítích

ASMR – Autonomous Sensory Meridian Response

Pod zkratkou ASMR se skrývá fenomén příjemných pocitů, vyvolaných jemným šeptáním, zvuky nebo doteky. Často se využívá k relaxaci a zmírnění stresu.

DIY – Do It Yourself

Zkratkou označujeme proces vytváření, oprav či úprav věcí nebo projektů vlastními silami.

POV – Point of view

Označuje pohled či perspektivu jednotlivce, skupiny nebo značky v určité situaci či tématu.

FYI – For Your Information

Zkratka označuje sdělení informace, která je poskytována s úmyslem informovat bez nutnosti okamžité reakce.

SoMe – Social Media

Je zkratka, která se používá pro označení sociálních sítí. Zahrnuje platformy a technologie, které umožňují online sdílení obsahu a interakci mezi uživateli.

UGC – User Generated Content

Zkratka UGC označuje obsah, který vytvářejí sami uživatelé – typicky jsou jím fotografie, videa, recenze nebo komentáře na sociálních sítích. Slouží jako cenný nástroj pro budování důvěry a zapojení komunity.